Kultur

Bruksreglane vart vedtekne av kommunestyret den 29. februar 1988.

Det er ikkje lenger banestyre for dei kommunale idrettsbanene. Punkt i reglane som viser til banestyret gjeld derfor ikkje. Kultursjefen har overteke dei daglege oppgåvene til det tidlegare banestyret.

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 6. april 1987.

Vedtekne av kommunestyret den 18. juni 2007, sak 29/97.

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 16. juni 2014 (sak 42/14).

Retningslinjene vart vedtekne av kulturutvalet den 8. oktober 1991.

Teknisk, landbruk og kulturutvalet vedtok den 8. desember 2004 å opprette Ungdommens kulturpris, med slike retningslinjer.

Reglane er fastsette av rådmannen den 19. mars 2007.

Vedtektene er fastsett av kommunestyret den 7. mars 1994.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter