Instruksar

Instruksar er regelverk for stillingar.

Instruksar er stort sett ikkje lenger i bruk, og no er det berre sektorleiarane og einingsleiarane i Gloppen som har ein stillingsinstruks. Fullmaktene til rådmannen og korleis denne er delegert, går fram av delegeringsreglementet.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter