Fastsette av rådmannen den 28. februar 2014. 

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 27. september 2004.

Fastsette av kommunestyret den 12. oktober 2009, sak 38/09

Fastsette av kommuneoverlegen den 17. august 2005.

 Fastsett av kommunestyret 4. november 2013 med heimel i kommunelova § 6.

Vedteke av Gloppen kommunestyre 14.12.2015

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 19. juni 2019 i sak 39/19.

Desse retningslinjene gjeld i tillegg til Husbanken sine reglar.

Vedtekne av kommunestyret den 19. juni 2019 i sak 39/19.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter