Fastsette av kommunestyret den 12. oktober 2009, sak 38/09

Fastsette av kommuneoverlegen den 17. august 2005.

Vedtekne av kommunestyret den 18. juni 2007, sak 27/07.

 Fastsett av kommunestyret 4. november 2013 med heimel i kommunelova § 6.

Fastsette av rådmannen den 28. februar 2014. 

Vedteke av Gloppen kommunestyre 14.12.2015

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 27. september 2004.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter