Forbod mot heliumballongar

Kommunestyret vedtok den 19. juni 2019 eit forbod mot sal og utdeling av heliumballongar frå kommunal grunn.

Samstundes oppmodar kommunestyret private grunneigarar til å gjere det same.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter