Lovbrotsgebyr etter plan- og bygningslova

Vedteke av kommunestyret den 6. februar 2012, sak 4/12.

1.
Kommunestyret vedtek å innføre lovbrotsgebyr i Gloppen kommune i samsvar med § 32-8 i plan- og bygningslova og kap 16 i byggesaksforskrifta. Innføringa gjeld frå vedtaksdato

2.
Vedtak om ilegging av gebyr og fastsetting av storleiken på gebyret blir gjort av rådmannen (1).

(1) Delegert til leiar for plan- og byggesak.

3.
MULTEK-utvalet (2) skal behandle eventuelle klagesaker før desse blir oversende til Fylkesmannen.

(2) Retta av rådmannen etter ny utvalsstruktur.