Forskrift om unntak frå tidsfristar i saker som krev oppmålingsforretning i Gloppen kommune

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata