Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata