Forskrift om gebyr for handsaming av private reguleringsplanar og byggesaker i Gloppen kommune

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata