Forskrift for tømming av slamavskiljarar, tette tankar mv. og vilkår om betaling av gebyr for Gloppen kommune

Kommunal forskrift publisert i Lovdata

Gå til Lovdata