Brannordninga vart vedteken i kommunestyret den 15. deseber 1997. 

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Dei lokale forskriftene er i dagleg tale kalla "vedtekter". 

Vedteke av kommunestyret den 6. februar 2012, sak 4/12.

Reglane vart vedtekne av kommunestyret den 26. mars 1984.