Vedtektene vart fastsette av kommunestyret i møte den 7. mars 2011, sak 11/11. 

Fastsett av oppvekstutvalet den 14. september 2016, sak 31/16.

Vedtektene vart fastsette av kommunestyret den 2. oktober 2017 i sak 50/17, og sist endra av kommunestyret den 26. september 2018 i sak 54/18.