Forskrift om frist for spreiing av husdyrgjødsel i Gloppen kommune

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata