Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Reglane vart vedtekne av kommunestyret den 26. august 1991.

Vedtekne av kommunestyret den 19. desember 2019 i sak 100/16.

Vedtekne av kommunestyret den 19. desember 2016 i sak 101/16.

Vedtekne av kommunestyret den 21. desember 2009, sak 56/09. Sist endra av kommunestyret den 17. juni 2016 i sak 65/16.

Retningslinjene vart vedteke av kommunestyret den 29. april 2002, sak 20/02. Retningslinjene er sist endra av kommunestyret den 20. juni 2011 i k-sak 22/11.