Fastsette av kommunestyret den 13. februar 2020, i sak 9/20. 

Bruksreglane vart vedtekne av kommunestyret den 29. februar 1988.

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 6. april 1987.

Reglane er fastsette av rådmannen den 19. mars 2007.

Teknisk, landbruk og kulturutvalet vedtok den 8. desember 2004 å opprette Ungdommens kulturpris.

Vedtekne av kommunestyret den 18. juni 2007, sak 29/97.