Forskrift om tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller omsorgsbustad med bemanning gjennom heile døgnet

Kommunal forskrift publisert i Lovdata

Gå til Lovdata