Fastsette av kommunestyret den 29. april 2020 i sak 33/20.

Fastsette av kommunestyret den 12. oktober 2009, sak 38/09

Fastsette av rådmannen den 28. februar 2014. 

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 27. september 2004.

Vedtekne av kommunestyret den 18. desember 2019 i sak 110/19. 

Fastsette av kommuneoverlegen den 17. august 2005.

Vedteke av Gloppen kommunestyre 14.12.2015