Fastsett av kommunestyret den 30. oktober 2019, i sak 89/19.

I reglementet er rådmannen endra til kommunedirektøren

Fastsett av kommunestyret den 30. oktober 2019, i sak 89/19.

I reglementet er rådmannen endra til kommunedirektøren.

Fastsett av kommunestyret den 30. oktober 2019, i sak 89/19.

I reglementet er rådmannen endra til kommunedirektøren.

Fastsett av kommunestyret den 30. oktober 2019, i sak 89/19.

I reglementet er rådmannen endra til kommunedirektøren.

Vedteke av kommunestyret den 14. desember 2015 i sak 77/15.

Vedteke av kommunestyret i Gloppen den 30. september 2013, sak 45/13.

Sist endra av kommunestyret den 2. november 2015 i sak 68/15.

Fastsett av kommunestyret den 30. september 2013, sak 45/13.
Sist endra av kommunestyret den 2. november 2015 i sak 68/15

Reglementet er vedteke av kommunestyret den 17. desember 2012, sak 98/12.

Vedteke av kommunestyret den 19. mars 2012, sak 16/12 i medhald av §§ 39, nr 1 og 40, nr 5 i kommunelova.
Sist endra av kommunestyret i sak 8/18, den 28. februar 2018. 

Reglementet er vedteke av Gloppen kommunestyre den 25. september 2006.

Reglementet vart vedteke av kommunestyret den 28. februar 2000.

Reglementet vart vedteke av kommunestyret den 24. juni 2002, sak 38/02.