Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og dekking av økonomisk tap

Kommunal forskrift - publisert i Lovdata

Gå til Lovdata