Vedtekne av kommunestyret den 18. desember 2019 i sak 111/19.

Vedtekne av kommunestyret den 19. juni 2019 i sak 39/19.

Retningslinjene vart vedtekne av kommunestyret den 19. juni 2019 i sak 39/19. 

Vedtekne av Gloppen kommunestyre den 24. april 2017. Kap. 2 i vedtektene er fastsette av rådmannen same dag.