Levering av listeforslag frå parti og grupper

Informasjon om innlevering av  listeforslag til kommunestyrevalet 2023 i Gloppen. 

Listeforslag til kommunestyrevalet må inneholde minimum 7 og maksimum 33 kandidatnavn. Inntil 6 av dei øvste kandidatnavna kan få stemmetillegg.

Sjå kva krav som gjeld  - og mal til listeforslag på valg.no

Slik leverer du listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag til kommunestyrevalet i Gloppen kommune 2023 er fredag 31. mars 2023 klokka 12:00.

Listeforslaget vert rekna som innlevert når det er kome kommunen i hende, riktig utfylt, og signert.

NB!!
Hugs at listene må signerast. Er listene levert eletronisk kan signering også gjerast elektronisk i listeforslagsportalen - gå til veiledning på valg.no

Lenker til valglov og valgforskrift på lovdata.no

Krav til og behandling av listeforslag

Behandling av listeforslag

Les regjeringa sine utfyllande kommentarar til valglov og valgforskrift på regjeringen.no