Kommunestyret i Gloppen i valperioda 2019-2023

Oversikt over dei 27 medlemmane i kommunestyret finn du herunder, sortert etter parti.

Snarveg til liste over medlemmar og varamedlemmar

Senterpartiet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Leidulf Gloppestad

Øvre Nordstranda 126
6823 Sandane

Mobil: 977 86 989
E-post: leidulf.gloppestad@gloppen.kommune.no

Ordførar

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Per Jarle Myklebust

Dalevegen 1002
6826 Byrkjelo

Mobil: 480 07 602
E-post: per.jarle@combitel.no 

Varaordførar
Medlem i formannskapet
Leiar i administrasjonsutvalet
Medlem i rådet for MMNF

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Magni Aa Berge

Austredalen 20
6829 Hyen

Mobil: 957 78 886
E-post: hyetausa@gmail.com

Medlem i formannskapet
Medlem i oppvekstutvalet
Gruppeleiar i Sp

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Jeffrey Thomas

Sandsvegen 33
6823 Sandane

Mobil: 954 78 044
E-post: jeffrey.thomas@tine.no

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Portretfoto - Klikk for stort bilete

Bernt Reed

Kyrkjevegen 2
6827 Breim

Mobil: 959 72 107
E-post: bernt.reed@enivest.net

Utvalsleiar i oppvekstutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Janne Marie Solheim

Dalevegen 915
6826 Byrkjelo

Mobil: 911 83 352
E-post: jmkobberstad@live.no 

Medlem i oppvekstutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Solveig Lien Gusdal

Breimsvegen 239
6823 Sandane

Mobil: 974 56 790
E-post: solveig.gusdal@sfe.no

Medlem i formannskapet
Medlem i administrasjonsutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Vegar Sårheim

Breimsvegen 2022
6826 Byrkjelo

Mobil: 930 09 383
E-post: vegar@breim.no 

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Olaf Sigurd Gundersen

Søråsen 52
6823 Sandane

Mobil: 951 36 059
E-post: osgunder@online.no

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Eivind Reed

Skrøppavegen 176
6827 Breim

Mobil: 917 77 502
E-post: eivind@reed.no 

Medlem i helse- og omsorgsutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Jostein Arne Røyrvik

Røyrvikvegen 143
6829 Hyen

Mobil: 991 04 888
E-post:jo-arner@online.no

Medlem i Helse og omsorgsutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Karoline Aldis Bjerkeset

Øvre Nordstranda 126
6823 Sandane

Mobil: 926 41 843
E-post: kab@sp.no

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

Kristeleg folkeparti

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Svein-Ottar Sandal

Nordåsen 56 
6823 Sandane

Mobil: 909 69 342
E-post: svein.sandal@enivest.net

Medlem i formannskapet
Medlem i administrasjonsutvalet
Gruppeleiar i Krf

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Arnfinn Brekke

Leirbrekka 50 
6823 Sandane

Mobil: 977 16 668
E-post: arnfinn.brekke@enivest.net

Nestleiar i helse- og omsorgsutvalet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Olav Klungre

Hyevegen 4060
6829 Hyen

Mobil: 971 66 131
E-post: olav@klungre.no 

Leiar i teknisk, miljø- og kulturutvalet
Medlem i eldrerådet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Per Ståle Husevåg

Leirbrekka 13 
6823 Sandane

Mobil: 411 93 146
E-post husevag@endal.no

Medlem i oppvekstutvalet

Arbeidarpartiet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Arnar Kvernevik

Åslyvegen 7
6823 Sandane

Mobil: 970 50 381
E-post: arnar.kvernevik@icloud.com

Medlem i formannskapet
Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet
Gruppeleiar i Ap

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Monica Grov

Øvre Sørstranda 364
6823 Sandane

Mobil: 900 13 220
E-post: monica.grov@enivest.net

Leiar i helse- og omsorgsutvalet
Medlem i eldrerådet

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Sandra Edith Tenud

Leirbrekka 19
6823 Sandane

Mobil: 974 89 695
E-post: san-dra98@hotmail.com

Medlem i oppvekstutvalet

Høgre

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Beate Dybendal Nordvik

Fitjevegen 93
6823 Sandane

Mobil: 412 25 448
E-post: beatedybendal@hotmail.com

Medlem i formannskapet
Medlem i helse- og omsorgsutvalet
Medlem i administrasjonsutvalet
Gruppeleiar i Høgre

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Jan Ove Rygg

Ramnestadvegen 53
6823 Sandane

Mobil: 902 77 377
E-post: jan.rygg@gmail.com

Leiar i kontrollutvalet

Miljøpartiet Dei Grøne

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Mariel Eikeset Koren

Sørstrandsvegen 712
6823 Sandane

Mobil: 909 42 503
E-post: mariel.eikeset.koren@mdg.no

Medlem i formannskapet
Medlem i helse- og omsorgsutvalet
Gruppeleiar i MDG

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Jørgen Dølvik Husbyn

Nordåsen 35 A
6823 Sandane

Mobil: 952 41 575
E-post: jhusbyn@gmail.com

Medlem i oppvekstutvalet

Sosialistisk Venstreparti

Portrettfoto - Klikk for stort bilete

Katrine Anita H. Heggelund

Mobil: 958 42 491
E-post: katanita@gmail.com

Medlem i formannskapet
Nestleiar i teknisk, miljø- og kulturutvalet
Gruppeleiar SV 

Venstre

 

Alf Erik Røyrvik

Røyrvikvegen 100
6829 Hyen

Mobil: 958 89 475
E-post: roeyrvik@yahoo.no

Nestleiar i oppvekstutvalet
Gruppeleiar i Venstre 

Uavhengig

Portretfoto - Klikk for stort bilete

Gunnvor Sunde

Bygdavegen 83
6827 Breim

Mobil: 979 55 677
E-post: sundegunnvor@gmail.com

Medlem i teknisk, miljø- og kulturutvalet

Uavhengig

 

Vidar Sandal

6826 Byrkjelo

Permisjon