På jobb for folk i Gloppen

Kvar dag møter mange personar opp på jobb i Gloppen for å skape eit godt liv og gode tenester for alle som oppheld seg i kommunen vår. 

Vil du bli ein av oss? Sjå alle våre ledige stillingar

Tilsette i Gloppen kommune er her for deg frå før du vert født, når du er liten, medan du veks og når du vert eldre. Vi føl deg frå barnehagen, til skule, og i fritida. Vi syter for at du har vatn i springen, trygge vegar og gode kulturtilbod....for å nevne noko.

Vi har tilsette på vakt døgnet rundt - slik at du skal føle deg trygg. 

Vi har tilsette som sørger for at vil tilbyr tenester som våre innbyggjarar har krav på, og vi hjelper dersom du treng råd og veiledning.

Kva skjer elles i Gloppen?
Kva kan ein fylle fritida med -  når ein ikkje er på jobb?

Foreningsportalen gjev deg oversikt over aktive lag og organisasjonar

Sjå kultur og aktivitetskalendaren for Gloppen