Psykososialt kriseteam i Gloppen

Medlemmene er peika ut av rådmannen i Gloppen v/helse- og omsorgssjefen.

Leiande helsesøster Gerd Heimsæter Aa er leiar av kriseteamet.

Sjå retningslinjene for psykososialt kriseteam!

Leiar:
Leiande helsesøster Gerd Heimsæter Aa
Tlf. arbeid: 979 91 076
Tlf. privat: 995 06 180
E-post: gerd.heimseter.aa@gloppen.kommune.no

Medlemmer:
Sjukepleiar Remi Ramslien
Tlf. arbeid: 951 57 673
Tlf. privat: 954 64 319
E-post: remi.ramslien@gloppen.kommune.no

Psykisk helsearbeidar - NAV Marianne Sårheim
Tlf. arbeid: 913 03 915
Tlf. privat: 472 77 535
E-post: marianne.sarheim@nav.no

Prest Vidar Bjotveit
Tlf. 958 80 030
E-post: vidar.bjotveit@gloppen.kyrkja.no

Prest Tore Myklebust,
Tlf. 456 01 260
E-post: tmbust@online.no

Sjukepleiar Sidsel Lofnes Hauge
Tlf. arbeid: 57 88 44 40
Tlf. privat: 995 05 360
E-post: sidsel.lofnes.hauge@gloppen.kommune.no

Psykisk helsearbeidar, Synnøve Hestenes
Tlf. arbeid 404 38 448
Tlf. privat 930 18 186
E-post: synnove.marie.hestenes@gloppen.kommune.no