Psykososialt kriseteam i Gloppen

Sjå retningslinjene for psykososialt kriseteam 

Leiar:

Psykisk helsearbeidar, Synnøve Grov
Tlf. arbeid: 97 70 68 75
E-post: synnove.grov@gloppen.kommune.no

Medlemmer:

Psykisk helsearbeidar - NAV Marianne Sårheim
Tlf. arbeid: 91 30 39 15
Tlf. privat: 47 27 75 35
E-post: marianne.sarheim@nav.no

Prest Vidar Bjotveit
Tlf. 95 88 00 30
E-post: vidar.bjotveit@gloppen.kyrkja.no

Sjukepleiar Sidsel Lofnes Hauge
Tlf. arbeid: 57 88 44 40
Tlf. privat: 99 50 53 60
E-post: sidsel.lofnes.hauge@gloppen.kommune.no

Psykisk helsearbeidar, Synnøve Hestenes
Tlf. privat 93 01 81 86
E-post: synnove.marie.hestenes@gloppen.kommune.no

Sjukepleiar, Remi Ramslien
Tlf. arbeid: 95 15 76 37
Tlf. privat: 95 46 43 19
e-post: remi.ramslien@gloppen.kommune.no   

Psykisk helsearbeidar, Marianne Bakketun
Tlf. arbeid: 90 73 37 74
E-post: marianne.bakketun@gloppen.kommune.no

Medlemmene er peika ut av kommunedirektøren i Gloppen ved kommunalsjef helse og veldferd