Beredskapsplanar

Kommunen sine beredskapsplanar blir fortløpande haldne ajour. Rådmannen er ansvarleg for planane.

Dei planane som er elektronisk tilgjengelege er linka opp i oversikta under.

Gloppen kommune sine beredskapsplanar er: