Sjølvbetjening - skjema og tenester

Her finn du ein oversikt over skjema Gloppen kommune har tilgjengeleg per i dag. Nokon av skjemaene er elektronisk og kan fyllast ut på skjerm og sendast inn direkte. Papirversjonar må skrivast ut og sendast per post til kommunen.

Logg inn