Vedtekter for skulefritidsordninga - SFO (oppheva)

Sosialtenesta i Gloppen er ein del av NAV Gloppen og held til i andre etasje på Sandane Senter. Leiar for NAV Gloppen er Øyvind Hervik.

Teke 4. mars 2010 - Klikk for stort bilete

Sosialtenesta gjev råd og rettleiing til personar som er i vanskelege livssituasjonar. Du kan ta kontakt med sosialtenesta med spørsmål om;

- økonomi
- samlivsproblem
- bustad
- rusmiddelproblem
- tiltak og tenester i samband med funksjonshemming
- kvalifiseringsprogrammet


Alle som arbeider i sosialtenesta har teieplikt.

Kontaktinformasjon:

 Liste av : Sosialtenesta, kontaktinformasjon
   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter