Skatteoppkrevjaren i Gloppen og Eid

Frå 1. januar 2017 har Gloppen og Eid felles skatteoppkrevjarkontor. Hovudkontoret er på Eid, men det er kontordagar i Gloppen.

 

Skatteoppkrevjarkontoret er mellom anna ansvarleg for følgjande:

Spørsmål knytt til skatteoppgjer, innkrevjing person og verksemder, spørsmål knytt til forskotstrekk og arbeidsgjevaravgift og A melding, i tillegg til bruk av skattetrekkskonto.

Skatteoppkrevjarkontoret er ansvarleg for arbeidsgjevarkontroll i verksemder (bokettersyn) .

Skatteoppkrevjar i Gloppen og Eid er Linda Gjengedal.  

Gloppen kommune

telefonnummer 57 88 38 00 (ope måndag, onsdag og torsdag).

Ved kortvarig sjukdom/ ferie er kontoret ubemanna.
 

Eid kommune 

telefonnummer 57 88 58 00 / 94 78 13 02 (ope kvar dag).
 
Begge kommunar har sine eigne opningstider.  
Ta gjerne kontakt og avtal tid for møte på førehand.
Klikk for stort bilete