Tor Halvor Flacké Botnen - tilsett som dagleg leiar for IKT Nordfjord

Han kjem frå ei stilling som leiar av strategigruppa for Søre Sunnmøre IKT. Han tek til i stillinga som dagleg leiar i IKT Nordfjord 1. juni 2018, og får kontorstad på Eid.

Sjå Eid kommune si side for meir informasjon.