Telefonmøte i formannskapet og oppvekstutvalet 25. mars

Både formannskapet og oppvekstutvalet har møte på telefon/video onsdag den 25. mars i år.

Dette er i utgangspunktet ikkje ordinære møte med vedtakssaker, men orienteringsmøte om kommunen sitt arbeid med den pågåande korona-situasjonen. På oppvekstutvalet si sakliste (PDF, 505 kB) er det likevel ei ordinær vedtakssak.

Formannskapet sitt møte startar kl 10.00 og oppvekstutvalet sitt møte startar kl 11.45.