Stenging av KV 1090 - Høygardsvegen

VOKKS Nett skal strekke ein kabel over KV 1090 (Høygardsvegen). Arbeidet vil føregå tidsrommet 6.-30. august, og vegen vil bli stengt i enkelte periodar. Kun under kabelstrekk over vegbane. 
 

Vokks Nett As har sett opp følgande dagar der vegen kjem til å bli stengt for gjennomkøyring (vert skilta dei aktuelle dagane)

07.08 - 09.08 mellom kl. 08 00 – 19 00
13.08 - 16.08 mellom kl. 08 00 – 19 00
20.08 - 24.08 mellom kl. 08 00 – 19 00

Nokre av maskinene som skal benyttast er tunge og må til tider stå i posisjon heile døgnet. 

Stenging av veg Høygardane juni 2018 - Klikk for stort bilete