Spreiing av husdyrgjødsel i oktober

Det er ikkje innført endringar i praktisering av regelverket for behandling av søknader om spreiing av husdyrgjødsel etter 1. oktober. 

Landbruksministeren har svart på spørsmålet i Stortinget om spreiing av gjødsel etter 1. oktober. Sjå meir på fylkesmannen si nettside

 I Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav er det to frister for spredning av gjødsel kan du lese her. 

Møkaspreiing - Klikk for stort bilete