Søk om produksjonstilskot

Du kan no søkje om produksjonstilskot i jordbruket. og søknadsfristen er 15. mars 2018

Det er føretak som driv med husdyrproduksjon som kan søke om tilskot i mars. Du kan søke i perioden 1.-15. mars. Ver obs på at 15. mars er absolutt siste dato du kan søkje!

I søknaden fører du opp dyr som du disponerer pr 1. mars 2018 (teljedato)

Du må søkje elektronisk

Søknaden må leverast elektronisk. For å søkje elektronisk må du ha tilgang til å logge deg inn via Altinn

Lurer du på noko?

Ta kontakt med Åse Marie Ravnestad ved landbrukskontoret på mobil 979 91 051

Veiledning, informasjon om lenke til søknadskjema finn du på landbruksdirektoratet si heimeside

Mjølkeku - Klikk for stort bilete