Retura Nomil AS søkjer om endra løyve

Retura Nomil AS søkjer Fylkesmannen i Sogn og Fjordane om løyve til mottak av meir avfall ved anlegget i Eidsmona i Gloppen kommune.

Du finn sakspapira på Fylkesmannen si heimeside og i papirformat på servicetorget i Gloppen kommune.

Dei som har merknader til søknaden må sende desse til Fylkesmannen seinast 20. august i år.