Publikum kan sjå formannskapsmøtet på nett

Det er dessverre ikkje ope for publikum på møtet grunna hensynet til smittevernreglar.

Men du kan sjå møtet på nett:

Sjå formannskapsmøtet her.