Pårørandeundersøking

Det fins over 800 000 pårørande i Norge. Dei tek vare på foreldre, barnet sitt, søsken eller andre. Likevel er det sjeldan at pårørande vert spurt "korleis har du det egentlig" ? Eller "Korleis kan vi gjere kvardagen din lettare"?

Pårørandealliansen i Norge gjennomfører no ei stor spørreundersøking og målet er å få mange pårørande til å legge igjen sitt svar.

Pårørendealliansen 1 - Klikk for stort bilete

Det er store mørketal her. Arbeidslivet og velferdssamfunnet vårt er alt for lite tilpassa til pårørande. Derfor er det EKSTRA viktig at du som pårørande svarar, slik vi kan stå saman for dei stemmene som ikke blir hørt.

Kva er målet? - En nasjonal strategi som gjør DIN hverdag som pårørende enklere.

Norge må få en nasjonal strategi for å gjere kvardagen enklare for pårørande.
For å lage det – må vi vite korleis kvardagen er for pårørande. Helseminister Bent Høie lovde 13.11.2017 at Regjeringa vil iverksette arbeid med Nasjonal strategi for pårørande,  og her vil denne undersøkinga bli eit viktig bidrag.

 

Ta undersøkinga no! det tek deg berre 6-8 min (den er open fram til 1. mars)


Undersøkinga er heilt anonym. Svara vert analysert og sett saman i en årleg rapport. Her framhever vi dei pårørande sine kommentarar og forslag til løysingar. 

LES MEIR OM PÅRØRENDEALLIANSEN