Oppdatering på merkeprosjekt hjort

Oppdaterte kart syner posisjonane frå merka hjort i Gloppen og Stad frå dei siste to vekene 10-24. mars.

På kartet for Gloppen ser vi blå prikkar som syner kolla si forflytning på Rauset området og raude prikkar som syner bukken sin forflytning i Ryssdalsområdet.

Klikk for stort bileteKart Hjort Gloppen Klikk for stort bileteKart Hjort Stad