Omregulering av friområde i Åsen – oppstart av planarbeid

Gloppen formannskap vedtok på sist møte oppstart av planarbeid for eit område mellom Lyngvegen og Furelia i Åsen på Sandane. Formålet med planarbeidet er først og fremst å vurdere status til tre regulerte friområde/leikeplassar som er lite brukt.

Eventuelle innspel til planarbeidet bør sendast Gloppen kommune innan 5. januar 2018.

Sjå detaljar

Sak - oppstart av planarbeid. Omreguleringa av friområde/leikeplassar i Åsen

Kart, planområde

Planområde Åsen- omregulering av friområde leikeplass_ des 2017