Møteprotokoll frå kontrollutvalet 4. desember

Møteprotokollen frå kontrollutvalet sitt møte den 4. desember i år er no lagt ut.

Sjå møteprotokollen!

Skilnaden på ein møteprotokoll og ei møtebok er at møteprotokollen berre viser kva som skjedde på møtet. Det betyr at saksutgreiingane som vedtaka høyrer til ikkje er med.