Møtebøker frå hovudutvala 6. og 7. februar

Dei førebelse møtebøkene frå hovudutvala sine den 6. og 7. februar i år blir no lagde ut.

På MULTEK-utvalet sitt møte vart det bestemt kven som er Årets gloppar i 2018. Namnet på vedkomande blir ikkje gjort offentleg før prisen blir delt ut på kommunestyremøtet den 27. februar i år. Namnet er derfor sladda i møteboka (sak 14/19).