Møtebok frå Teknisk, miljø- og kulturutvalet

Den førebelse møteboka frå Teknisk, miljø- og kulturutvalet sitt møte den 02. juli i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 367 kB)