Møtebok frå Nordfjordrådet sitt møte 25. november

Møteboka frå Nordfjordrådet sitt møte på Eid den 25. november i år er no klar.

Sjå møteboka! (PDF, 725 kB)