Møtebok frå kontrollutvalet 19. mai

Møteboka frå kontrollutvalet sitt møte den 19. mai i år er no lagt ut.

Les møteboka her!

Neste møte vert 3. september i år.