Møtebok frå kommunestyret 26. november

Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt møte den 26. november er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 383 kB)