Møtebok frå kommunestyret 13. november

Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt møte den 13. november i år er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 463 kB)