Møtebok frå kommunestyret 13. februar

Den førebelse møteboka frå kommunestyret sitt første møte i 2020, den 13. februar, er no lagt ut.

Sjå møteboka! (PDF, 841 kB)