Møtebok frå formannskapet 20. mai

Den førebelse møteboka frå formannskapet sitt møte den 20. mai i år er no lagt ut.


Neste møte i formannskapet er 10. juni i år.