Møte i administrasjonsutvalet og i MULTEK-utvalet 18. oktober

To av kommunen sine hovudutval har møte på heradshuset torsdag 18. oktober. Møta går slik:

Saklistene til møta er no lagde ut.