Møte i kontrollutvalet 21. mai

Kontrollutvalet har møte på heradshuset tysdag 21. mai kl 10:00.

Sjå saklista til møtet!

Vi minner om at også kontrollutvalet sine møte er opne for publikum.