Møte i kontrollutvalet 19. mars

Kontrollutvalet i Gloppen har møte på heradshuset tysdag 19. mars kl 10:00.

Sjå saklista til møtet!

Vi minner om at også kontrollutvalet sine møte er opne for pressa og publikum.