Møte i kontrollutvalet 15. februar

Kontrollutvalet i Gloppen har møte på heradshuset fredag 15. februar i år kl 10:00.

Sjå saklista til møtet!

Vi minner om at også møta i kontrollutvalet er opne.